Przejdź do treści

|

Pon – Pt: 8.00 – 18.00

Czym jest profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK) POZ? Program profilaktyczny i bezpłatne badania

Nasza przychodnia Alma Med od lat angażuje się w Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), który ma na celu skuteczną ochronę serca i zdrowia pacjentów.

Czynniki ryzyka i wpływ stylu życia na wystąpienie chorób sercowo-naczyniowych

Mimo postępu w diagnostyce i leczeniu, Polska nadal boryka się z wysoką umieralnością z powodu chorób układu krążenia. Nieodpowiedni tryb życia, niezdrowa dieta, palenie i stres, wpływają na rozwój chorób serca. Program CHUK kładzie nacisk na eliminację tych czynników ryzyka poprzez edukację i wcześniejszą identyfikację zagrożeń.

Kwalifikacja do programu profilaktyki chorób układu krążenia

Program CHUK jest dostępny dla osób między 35 a 65 rokiem życia, nie chorujących na cukrzycę, przewlekłe choroby nerek czy rodzinną hipercholesterolemiię. Pacjenci badani są w programie co 5 lat.

Nasze pielęgniarki aktywnie zapraszają pacjentów do udziału w programie. Wizyta obejmuje rozmowę z pielęgniarką, pomiary ciśnienia tętniczego i badania laboratoryjne (glukoza, pełny lipidogram). W oparciu o wyniki, pielęgniarka ocenia ryzyko chorób układu krążenia i ustala dalsze kroki.

Badania profilaktyczne – co zyskasz w ramach programu?

  • Wiedzę na temat zdrowego stylu życia.
  • Edukację zdrowotną, promującą niepalenie, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną.
  • Szansę na wczesną diagnozę: dla osób z ryzykiem, program to okazja do wczesnego wykrycia chorób i skutecznego leczenia.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie dbać o swoje serce, do wzięcia udziału w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Zgłoś się do nas samodzielnie lub skorzystaj z zaproszenia pielęgniarki!

Umów wizytę!Skontaktuj się z nami

Spis treści:

Czynniki ryzyka i wpływ stylu życia na wystąpienie chorób sercowo-naczyniowychKwalifikacja do programu profilaktyki chorób układu krążeniaBadania profilaktyczne – co zyskasz w ramach programu?